مقاومت در برابر آتش

همه چیز استاندارد است. درهای آتش باید در صورت آتش سوزی به درستی بسته شوند. محافظت برای همه. در مواقع اضطراری ، ریون باید بتواند بدون مشکل درب را باز کند درب بسیار سنگین است. من می خواهم به راحتی آن را باز کنم و ببندم بدون اینکه خطر آن را هنگام آزادی به کسی بزنم

 

.

Image: 

 

 

Email:info@oxinazh.ir

Connect With OXINAZH