قفل پدال

اعتقاد فروشندگان در زمینه قفل این است که قفل فرمان به راحتی قابل باز کردن است زیرا با کندن غربیلک فرمان و جای گزاری یک غربیلک دیگر می توان قفل فرمان را باز کرد.

اما با نصب قفل پدال سارق مجبور به نشستن است تا بتواند قفل را باز کند و این عمر باعث می شود دید کافی به بیرون ماشین را نداشته باشد، و مزیت دیگر آن، باز کردن قفل پدال نسبت به قفل فرمان خیلی زمان برتر است.

قفل های پدال جنس خوب همزمان هم به پدال بسته می شود و هم یک سر دیگر آن به فرمان بسته می شود.

شاید این مورد نیز مورد علاقه شما باشد

Email:info@oxinazh.ir

نمایندگی های فروش در تهران:

بازارحسن آباد: ۰۹۱۲۱۳۹۴۹۰۸

لاله زار:۰۹۱۲۳۰۳۰۳۵۵

Connect With OXINAZH