قفل آویز بخش ۲

قفل آویزرمزدار

  • در برابر اسید مقاومت ندارد.
  • امنیت کافی ندارد و به سرعت باز می شود.
  • امکان تخریب این قفل وجود دارد.
  • گرد وغبار زیادی به خود می گیرد.

همانطور که می بینید این قفل اصلا ازامنیت کافی برخوردار نیست، وازاین قفل بهتر است بیشتر در موارد تزئینی استفاده شود.

شاید این مورد نیز مورد علاقه شما باشد

Email:info@oxinazh.ir

نمایندگی های فروش در تهران:

بازارحسن آباد: ۰۹۱۲۱۳۹۴۹۰۸

لاله زار:۰۹۱۲۳۰۳۰۳۵۵

Connect With OXINAZH