قفل آویز بخش ۱

  چین  اولین کشوری بود که این قفل را داشت. و قفل آویز قفلی است که با استفاده از کلید باز و بسته می شود و یه حلقه (آویز) فلزی دارد که به محفظه فلزی متصل می شود.

از این قفل در مکان های مختلف استفاده می کنند اما مقاومت خیلی کمی دارد زیرا به راحتی قابلیت دیلم شدن را دارد و و به را حتی قابل بریدن است.

اجزای قفل آویز:

  • بدنه فلزی قفل
  • آویز که در دهانه آن قرار می گیرد
  • سیستم قفل کننده
  • آویز منحنی شکل

انواع قفل آویز:

شاید این مورد نیز مورد علاقه شما باشد

Email:info@oxinazh.ir

نمایندگی های فروش در تهران:

بازارحسن آباد: ۰۹۱۲۱۳۹۴۹۰۸

لاله زار:۰۹۱۲۳۰۳۰۳۵۵

Connect With OXINAZH